Statements by the University Board

Kiel Üniversitesi, Türk akademisyenlere yapılan misillemeleri kınıyor

Jul 21, 2016

European University Association ve Üniversite Rektörleri Konferansı ile Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi yönetimi Türk hükümetinin üniversitelerdeki dekan ve rektörlere  yönelik yaklaşımını şiddetle kınamaktadır. Araştırma ve eğitim özgürlüğü demokratik bir devletin temel ilkeleridir. Darbe denemesine karşı üniversite üyelerinin görevlerinden alınması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanması anlaşılır bir durum değildir. Aynı şekilde yurtdışında çalışan bilim insanlarının derhal geri çağrılmaları tarafımızdan kabul edilemez. Bir „temizlik“ aşamasına gelen durum, hukuk devleti ve bilimselliğin normlarıyla açıkça çelişmektedir.

Başkanlık

Double Abitur year?

Jul 21, 2016

We will set up additional places on degree programmes in a variety of subjects in time for the start of the coming winter semester. The range of additional places on offer will therefore cover a wide spectrum of subjects. Kiel University thus also welcomes graduates of the upcoming Abitur year!

The University Board

For peaceful co-existance. Against hate and violence.

Jul 21, 2016

Millions of people across the world are currently fleeing their homes. For several months now some of them have been reaching Germany, Schleswig-Holstein and Kiel. Many students and staff members at our university have been supporting the men, women and children seeking protection in a number of ways. The University Board at Kiel University is proud of this commitment, which deserves our recognition and respect. As a university, our mission is to enable those men and women, who have fled their homes and are willing and able, to obtain a degree here. We expressly recognize the diversity and difference between individual people. We therefore do not tolerate hate or violence at our university.

The University Board